Tin tuyển dụng

LaveLa Tuyển Dụng Trưởng phòng R & D- Bình Thuận
LaveLa Tuyển Dụng Trưởng kênh bán hàng siêu thị
LaveLa Tuyển Dụng Chuyên viên R&D - Bình Thuận
LaveLa Tuyển Dụng Nhân Viên Thí Nghiệm (Hóa, Lý, Vi sinh) - Bình Thuận
LaveLa Tuyển Dụng ASM KV Hà Nội – Hà Nam Ninh (Thực Phẩm, Gia Vị)
LaveLa Tuyển Dụng Chuyên Viên Điều Vận (Kho Bình Tân)
LaveLa Tuyển Dụng ASM KV SG - Đông Nam Bộ (Thực Phẩm, Gia Vị)
LaveLa Tuyển Dụng ASM KV Mekong (Thực Phẩm, Gia Vị)
Lavela Tuyển Dụng Nhân Viên Mua Hàng Xuất Nhập Khẩu
Lavela Tuyển Dụng Công Nhân Sản Xuất
Lavela Tuyển Dụng Kỹ Thuật Viên Vận Hành Sản Xuất
Lavela Tuyển Dụng Nhân Viên Cơ Điện
Lavela Tuyển Dụng Nhân Viên QC
Lavela Tuyển Dụng Nhân Viên Thống Kê Kho Thành Phẩm Và Tiếp Nhận Đơn Hàng
CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP TẠI LAVELA